Search register

Bunntype

Bunntype med hensyn til hardhet 

Updated: 02/05/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Bunn som i overflaten skifter mellom bløt og hard. Kan f.eks. være leirbunn med stein.
4

Valid

Bløt bunn bestående av leir, silt, fin sand i overflata
3

Valid

Fjell i overflata
1

Valid

Hard bunn bestående av stein, grus, grov sand i overflata
2

Valid

Showing 1 - 4 of 4 hits