avsetningUkjentRate

Status: Valid

Definition: Avsetning, ukjent rate

Updated: 30.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: avsetningUkjentRate