Search register

AvsetnRate

Avsetningshastigheten for sedimenter i et område 

Updated: 30/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

Avsetning, ukjent rate
avsetningUkjentRate

Valid

Erosjon
erosjon

Valid

200-500 cm/1000 år
hurtig

Valid

0 cm/1000 år
ikke-avsetning

Valid

50-200 cm /1000 år
langsom

Valid

500-1000 cm/1000 år
middels

Valid

1000 cm/1000 år
sværtHurtig

Valid

0-50 cm/1000 år
sværtLangsom

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits