Search register

AnnetKvTema

Andre kvartærgeologiske tema Merknad: Tema som f.eks. i områder over/under marin grense, isskille, hovedvannskille mv. Bygges ut etter behov 

Updated: 30/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Areal under marin grense med lite eller ingen marin påvirkning etter istiden.
3

Valid

Areal over marin grense
1

Valid

Areal under marin grense
2

Valid

Hovedvannskillet
21

Valid

Infiltrasjonsflate
30

Valid

Isskille før hovedavsmeltingen
11

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits