Search register

Ankringsforhold

Angivelse av ankringsforhold på havbunnen tolket ut fra bunntype og dybde 

Updated: 19/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Dårlige ankringsforhold (fjell dypere enn 30 m)
505

Valid

Forankring mulig (fjell grunnere enn 30 m)
501

Valid

Gode ankringsforhold (sand, grus)
503

Valid

Gode ankringsforhold (slambunn)
502

Valid

Vanskelige ankringsforhold (hard steinrik bunn)
504

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits