Tafoni

Status: Valid

Definition: Små forvitringsgroper i blokker eller fast fjell. Ofte relatert til saltforvitring i tidligere eller dagens strandsone, men eksakt genese er ikke kjent.

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 902