Sandig silt

Status: Valid

Definition: Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 705