Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.)

Status: Valid

Definition: Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.)

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 614