Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse)

Status: Valid

Definition: Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse)

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 612