Kilde (Grunnvannsutslag)

Status: Valid

Definition: Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 551