Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift

Status: Valid

Definition: Uttak av løsmasser hvor driften er sporadisk eller nedlagt.

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 505