Massetak i drift

Status: Valid

Definition: Uttak av løsmasser med noenlunde regelmessig drift

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 504