Fyllmasse

Status: Valid

Definition: Tilført eller sterkt menneskepåvirkete løsmasser

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 420