Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område

Status: Valid

Definition: Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 414