Jord- og flomskredavsetning

Status: Valid

Definition: Løsmasseskred i bratt terreng

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 413