Grop dannet av snøskred

Status: Valid

Definition: Markert forsenkning i løsmasse, dannet der snøskred med stor kraft treffer slakere områder.

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 410