Overflate sterkt påvirket av frostprosesser

Status: Valid

Definition: Den opprinnelige avsetningstypen er i sterk grad endret av frysing og tining.

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 406