Enkelt blokk, mindre enn ca 10 m3

Status: Valid

Definition: Beliggenheten av en enkelt blokk på mindre enn ca. 10 m3.

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 404