Høyt blokkinnhold i overflaten

Status: Valid

Definition: Områder hvor mer enn ca. 20% av overflaten er dekket av blokk. Symbolet kan brukes på ulike jordarter.

Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 402