Search register

AvvikKartdata

Kodelister benyttet i produktspesifikasjon for tilbakemelding på avvik i kartdata. Ta kontakt med Kartverket dersom det er ønske/behov for justeringer i kodelistene. 

Updated: 12/08/2022
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Håndtering av avviket som er påvist

Norwegian Mapping Authority

Code value

Inneholder avvikstyper som er aktuelle innenfor krav til kvalitetselementer i kategorien egenskapskvalitet (jf. standarden Geodatakvalitet)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Inneholder avvikstyper som er aktuelle innenfor krav til kvalitetselementer i kategorien fullstendighet (jf. standarden Geodatakvalitet)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Forskjellige typer avvik funnet ved kjøring av kontroll av samsvar/konsistens mellom ulike kartdata

Norwegian Mapping Authority

Code value

Inneholder avvikstyper som er aktuelle innenfor krav til kvalitetselementer i kategorien logisk konsistens (jf. standarden Geodatakvalitet)

Norwegian Mapping Authority

Code value

Inneholder avvikstyper som er aktuelle innenfor krav til kvalitetselementer i kategorien stedfestingsnøyaktighet (jf. standarden Geodatakvalitet).

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 6 of 6 hits