Search register

5.1

Model elements described in the standard SOSI Regler for UML-modellering version 5.1 

Updated: 27/09/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 1 of 1 hits

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 1 of 1 hits