Search register

Fylkesnummer

Offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Updated: 22/11/2019
Showing 1 - 20 of 20 hits

Codelist

02

Valid

09

Valid

06

Valid

20

Valid

04

Valid

12

Valid

22

Valid

15

Valid

18

Valid

05

Valid

03

Valid

01

Valid

11

Valid

14

Valid

21

Valid

08

Valid

19

Valid

50

Valid

10

Valid

07

Valid

Showing 1 - 20 of 20 hits