Søk i register

Fylkesnummer

Offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Oppdatert: 21.01.2019
Viser 1 - 21 av 21 treff

Kodeliste

02

Gyldig

09

Gyldig

06

Gyldig

20

Gyldig

04

Gyldig

12

Gyldig

22

Gyldig

15

Gyldig

18

Gyldig

05

Gyldig

03

Gyldig

11

Gyldig

14

Gyldig

21

Gyldig

08

Gyldig

19

Gyldig

50

Gyldig

10

Gyldig

07

Gyldig

01

Gyldig

Viser 1 - 21 av 21 treff