Search register

Friluftsliv

 

Updated: 06/04/2022
Status: Valid
Showing 1 - 2 of 2 hits

Tilrettelegging som er gjort innenfor friluftslivsområdet

Norwegian Environment Agency

Code value

Hvilken bruk friluftslivsområdet er egnet for

Norwegian Environment Agency

Code value

Showing 1 - 2 of 2 hits