skogsveg

Status: Valid

Definition: Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering iht. landbruksforvaltningens fagsystem ØKS.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: S

Valid from: 01.01.2021