fylkesveg

Status: Valid

Definition: Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: F

Valid from: 01.01.2021