europaveg

Status: Valid

Definition: Statens vegvesen er vegmyndighet. Unik nummerering iht. europeisk avtale om internasjonale trafikkårer, AGR.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: E

Valid from: 01.01.2021