Search register

Vegkategori

Kodeliste for strekningens vegmyndighet. 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Statens vegvesen er vegmyndighet. Unik nummerering iht. europeisk avtale om internasjonale trafikkårer, AGR.
E

Valid

Fylkeskommunen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
F

Valid

Kommunen er vegmyndighet. Unik nummerering innenfor kommunen.
K

Valid

Private veger. Evt. nummerering er unik innenfor kommunen.
P

Valid

Statens vegvesen er vegmyndighet. Unik nummerering på nasjonalt nivå.
R

Valid

Private landbruksveger som brukes til skogbruksformål. Nummerering iht. landbruksforvaltningens fagsystem ØKS.
S

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits