eksisterendeVeg

Status: Valid

Definition: Veg som er del av operativt vegnett

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: V

Valid from: 01.01.2021