Search register

Vegfase

Kodeliste for å angi vegens fase i livet 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Veg som er del av operativt vegnett
V

Valid

Planlagt veg, vedtatt trasé.
P

Valid

Veg under bygging
A

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits