Search register

TypeVegrekkverk

Kodeliste for typer rekkverk hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/5-Rekkverk. 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 19 of 19 hits

Codelist

bnj

Valid

bps

Valid

Rekkverk som er dimensjonert for gående og syklende. Kan f.eks være for å hindre utforkjørsel med sykkel. Benyttes ikke på/ved veger med biltrafikk.
rgs

Valid

sst

Valid

Rekkverksskinne er festet på mur, vegg, skjerm, etc og ikke på egen stolper.
smv

Valid

wr

Valid

Showing 1 - 19 of 19 hits