Rampe

Status: Valid

Definition: Veg for på- eller avkjøring av annen veg.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: rampe

Valid from: 01.01.2021