Kanalisert veg

Status: Valid

Definition: Veg som har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: kanalisert

Valid from: 01.01.2021