Enkel bilveg

Status: Valid

Definition: Veg for kjørende som ikke defineres under de fire andre funksjonene

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: enkel

Valid from: 01.01.2021