Search register

TypevegKjørende

Kodeliste for typeveger som kan brukes for flate VegKjørende. 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 5 of 5 hits

Codelist

Veg for kjørende som ikke defineres under de fire andre funksjonene
enkel

Valid

Boliggate hvor det er iverksatt fysiske tiltak for å etablere et uteareal for alle trafikantkategorier, hvor all kjøring skjer på fotgjengernes vilkår.
gatetun

Valid

Veg som har fysisk adskilte kjørebaner med rekkverk eller annen fysisk barriere.
kanalisert

Valid

Veg for på- eller avkjøring av annen veg.
rampe

Valid

Rundkjøring
rundkjoring

Valid

Showing 1 - 5 of 5 hits