Trapp

Status: Valid

Definition: Trapp som inngår i nettverket for gående (og syklende).

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: trapp

Valid from: 01.01.2021