Gangfelt

Status: Valid

Definition: Kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516.

Updated: 20.01.2022
Date accepted: 20/01/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: gangfelt

Valid from: 01.01.2022