Gang- og sykkelveg

Status: Valid

Definition: Veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 08/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: gangSykkel

Valid from: 01.01.2021