Fortau

Status: Valid

Definition: Del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn vegbanen og er adskilt fra denne med kantstein.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: fortau

Valid from: 01.01.2021