Search register

TypevegGåendeOgSyklende

Kodeliste for typeveger som skal brukes for flate VegGåendeOgSyklende. 

Updated: 20/01/2022
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Del av veg reservert for gående. Ligger høyere enn vegbanen og er adskilt fra denne med kantstein.
fortau

Valid

Område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet med skilt 548.
gagate

Valid

Veg som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 522.
gangSykkel

Valid

Kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. Oppmerket og eventuelt skiltet med skilt 516.
gangfelt

Valid

Veg som er bestemt for gående. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.
gangveg

Valid

Veg som er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Normalt skiltet med skilt 520.
sykkel

Valid

Trapp som inngår i nettverket for gående (og syklende).
trapp

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits