New Jersey

Status: Valid

Definition: En eller flere New-Jersy/betongblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: nj

Valid from: 01.01.2021