Heve-/senkebom

Status: Valid

Definition: Heve-/senkebommer åpnes og lukkes ved å heve/senke vegbommen. Heve-/senkebom kan sperre hele eller deler av vegbanen. Merknad: I tilfeller med heve-/senkebommer på begge side av vegen i samme snitt skal det registreres to forekomster av vegbom.

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: h

Valid from: 01.01.2021