Stolpe/pullert/kjegle

Status: Valid

Definition: En eller flere stolper, pullerter eller kjegler satt opp på rekke med innbyrdes avstand slik at veg sperres for biltrafikk. Kan være permanent, fjernes manuelt eller fjernes ved automatisk nedsenkning. Informasjon om dette angis under ET 3839 "Type åpning/lukking"

Updated: 13.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: bk

Valid from: 01.01.2021