Annen type vegbom/sperring

Status: Valid

Definition: Benyttes om vegbommer/sperringer som ikke dekkes av de øvrige verdiene. Beskrivelse skal angis under tilleggsinformasjon

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 10/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: annen

Valid from: 01.01.2021