Search register

TypeVegbom

Kodeliste for typer vegbommer hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/23-Vegbom 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Benyttes om vegbommer/sperringer som ikke dekkes av de øvrige verdiene. Beskrivelse skal angis under tilleggsinformasjon
annen

Valid

Heve-/senkebommer åpnes og lukkes ved å heve/senke vegbommen. Heve-/senkebom kan sperre hele eller deler av vegbanen. Merknad: I tilfeller med heve-/senkebommer på begge side av vegen i samme snitt skal det registreres to forekomster av vegbom.
h

Valid

En eller flere New-Jersy/betongblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere.
nj

Valid

Disse vegbommene kan være sammensatt av en eller flere deler, f,eks som to parallellle sideforskyvde gelender/trafikkgjerder med passasje for myke trafikanter mellom. Denne type vegbom må normalt løftes til side eller demonteres for å åpne for biltrafik.
rg

Valid

En eller flere steinblokker plassert på tvers av veg. Normalt mulig for myke trafikanter å passere
sb

Valid

En eller flere stolper, pullerter eller kjegler satt opp på rekke med innbyrdes avstand slik at veg sperres for biltrafikk. Kan være permanent, fjernes manuelt eller fjernes ved automatisk nedsenkning. Informasjon om dette angis under ET 3839 "Type åpning/lukking"
bk

Valid

Svingbommer åpnes og lukkes ved at de svinges til side. Svingbommer kan sperre hele eller deler av vegbanen.
b

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits