Search register

FunksjonVegsperring

Kodeliste for funksjon til vegsperring/vegbom. Kodelista er hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/607-Vegsperring 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes ved betaling.
bs

Valid

Grop i vegen som hindrer biltrafikk. Tilgjengelig for buss (brede kjøretøy).
bu

Valid

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes vha SMS, bombrikke, oppringning, vaktsentral e.l.
fs

Valid

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes med nøkkel eller kode.
ls

Valid

Stein, blokk, pullert, rørgelender eller andre vegsperringer som ikke kan flyttes eller åpnes uten verktøy eller store kjøretøyer.
ta

Valid

Bom eller annen type vegsperring som kan åpnes manuelt uten nøkkel eller kode.
us

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits