Delelinje

Status: Valid

Definition: Linje som skiller mellom vanlige kjørefelt med trafikk i samme retning.

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 10/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: d

Valid from: 01.01.2021