Search register

BruksområdeVegoppmerking

Kodeliste bruksområde for vegoppmerking hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/99-Vegoppmerking,%20langsg%C3%A5ende 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Linje som skiller mellom vanlige kjørefelt med trafikk i samme retning.
d

Valid

Linje som markerer kjørebanens ytterkant (HB049).
k

Valid

Linje som angir føring av kjørefelt eller svingebevegelser gjennom et vegkryss
l

Valid

Linje som skiller mellom kjørefelt med trafikk i motgående retninger.
m

Valid

Linje som skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt
sf

Valid

Linje som skiller mellom kjørefelt og kollektivffelt eller busslomme.
sk

Valid

Linje som skiller mellom kjørefelt og sykkelfelt.
ss

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits