Search register

5.0

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Veg versjon 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Kodeliste for typeveger som skal brukes for flate VegGåendeOgSyklende.

Geovekst

Code value

Kodeliste for typeveger som kan brukes for flate VegKjørende.

Geovekst

Code value

Kodeliste for typer vegbommer hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/23-Vegbom

Geovekst

Code value

Kodeliste for typer rekkverk hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/5-Rekkverk.

Geovekst

Code value

Kodeliste for strekningens vegmyndighet.

Geovekst

Code value

Kodeliste for funksjon til vegsperring/vegbom. Kodelista er hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/607-Vegsperring

Geovekst

Code value

Kodeliste for å angi vegens fase i livet

Geovekst

Code value

Kodeliste bruksområde for vegoppmerking hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/99-Vegoppmerking,%20langsg%C3%A5ende

Geovekst

Code value

Showing 1 - 8 of 8 hits