Search register

5.0

Inneholder kodelister som benyttes i FKB-Veg versjon 5.0 

Updated: 13/12/2021
Status: Valid
Showing 1 - 8 of 8 hits

Kodeliste bruksområde for vegoppmerking hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/99-Vegoppmerking,%20langsg%C3%A5ende

Geovekst

Code value

Kodeliste for å angi vegens fase i livet

Geovekst

Code value

Kodeliste for funksjon til vegsperring/vegbom. Kodelista er hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/607-Vegsperring

Geovekst

Code value

Kodeliste for strekningens vegmyndighet.

Geovekst

Code value

Kodeliste for typer rekkverk hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/5-Rekkverk.

Geovekst

Code value

Kodeliste for typer vegbommer hentet fra NVDB: https://datakatalogen.vegdata.no/23-Vegbom

Geovekst

Code value

Kodeliste for typeveger som kan brukes for flate VegKjørende.

Geovekst

Code value

Kodeliste for typeveger som skal brukes for flate VegGåendeOgSyklende.

Geovekst

Code value

Showing 1 - 8 of 8 hits