Hav mot elv sperre

Status: Valid

Definition: fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann)

Updated: 13.12.2021
Date accepted: 06/12/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Code value: havElvSperre

Valid from: 01.01.2021